www.kalsigorta.com

KAL SİGORTA
Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası

POLİÇE KAPSAMI :
1 - Avukatlık bürosu ve çalışanları olarak; Avukatlık mesleğini ifa ederken her türlü gerçek veya iddia edilen, ihmal sonucu görev aksatma, hata, yanlış beyanda bulunma, hatalı veya yanıltıcı beyan verme, gizliliği ihlal veya Mesleki Hizmeti yerine getirmede ihmal veya Mesleki Hizmeti yerine getirmemeden kaynaklanan 3. şahısların maddi ve manevi zararlarını karşılar.

Devamını oku...
 
Serbest Muhasebeci / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası
POLİÇE KAPSAMI VE KONUSU :
Mali müşavirlik mesleki mesuliyet sigortası, sigortalının, T.C. sınırları içerisinde mesleği ifa ederken yaptığı hatalı eylemler sebebiyle husule gelebilecek üçüncü şahısların zararlarını ve tazminat taleplerini teminat altına almaktadır.

Hatalı eylemler, her türlü gerçek veya iddia edilen ihmal sonucu görev aksatma, hat, yanlış beyanda bulunma, hatalı veya yanıltıcı beyan verme ve gizliliği ihlal anlamına gelmektedir.

Devamını oku...
 
Yönetici Sorumluluk Sigortası
Yönetici Sorumluluk Sigortası Nedir?
Şirketin ve iştiraklerinin yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin ve müdürlerinin yönetici ve müdürü vasfı ile görevlerini yerine getirirlerken yaptıkları hatalar nedeniyle oluşan zararların kendilerinden talep edilmesi sonucu ortaya çıkan tazminat tutarları, resmi kurumlar tarafından kendilerine kesilen idari para cezaları ve dava sonucu oluşan savunma masrafları teminat altına alınır.
Devamını oku...
 


Sayfa 2 > 2

Şirket Haberleri

Mehmetçik'in Sigortası Anadolu Sigorta'dan
Anadolu Sigorta vatani görevini yapmakta olan er ve erbaşlarımız ile TSK personeli için uygulayacağı ve Anadolu Sigortanın acenteliğini üstlenen Mehmetçik Vakfı Sigorta Aracılık Hizmetleri Limitet Şirketi aracılığı ile hizmete sunacağı Mehmetçik Yaşam Sigortası sözleşmesini geçtiğimiz günlerde imzaladı.
DEVAMINI OKU