www.kalsigorta.com

Anadolu Sigorta’dan KOBİ’lere özel ürün paketi

Sigortacılık sektörünün köklü firması Anadolu Sigorta, bireysel ve kurumsal varlıkların her zamankinden daha fazla risk altında olduğu kriz şartlarını dikkate alarak KOBİ’ler için özel bir ürün paketi tasarladı.

KOBİ’lere ‘Kaybetmek yok’ mesajını veren Anadolu Sigorta, iki yılda 100 bin KOBİ poliçesi satmayı planlıyor. Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mustafa Su, işletme sahiplerine şu çağrıda bulundu: “İş yaşamında riskler piyango gibidir; size de çıkabilir! Başladığınız noktaya geri dönme riskini almayın.

2008 yılı boyunca kârlılıkla desteklenmiş büyüme hedefinde emin adımlarla ilerleyen Anadolu Sigorta, 2009 yılına, ekonominin dinamosu KOBİ’ler için hazırladığı yeni poliçesi ile merhaba dedi. 2008 yılının son çeyreğinde tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik krizin ardından Anadolu Sigorta, Türkiye’deki KOBİ’lerin ihtiyaçlarını analiz ederek bu işletmelerin ihtiyaçlarının tamamını en iyi koşullarda karşılayan bir ürün paketi hazırladı.

KOBİ’lerin sigorta ihtiyacı krizde daha da artıyor

KOBİ’lerin ülke ekonomisine katkısına rağmen, kendilerini değişik risklere karşı garanti altına alma noktasındaki eksikliğine dikkat çeken Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mustafa Su, şu açıklamayı yaptı: “KOBİ’ler gerek sağladıkları istihdam gerekse ekonomiye katkıları sebebiyle ülkemiz için hayati öneme sahipler. KOBİ’lerin ihracat kapasitelerini ve rekabet güçlerini artırıcı yönde destek sağlanması, Türkiye’nin ihracatının gelişimini önemli ölçüde etkileyecektir. KOBİ’lerin toplam ihracat içindeki payları ise yıllar itibarıyla değişiklik göstermekle beraber, ortalama yüzde 25-30 oranında gerçekleşiyor. Bu noktada büyük bir çoğunluğu sigortasız faaliyet gösteren KOBİ’lerin ürün sigortasından nakliye sigortasına, yangından kaza sigortasına kadar pek çok riske karşı korunması; yurtdışına açılan KOBİ’lerin daha rekabetçi bir yapıya bürünmesini sağlayacaktır. Halen içinde bulunduğumuz ve etkilerini hissettiğimiz kriz ortamında, KOBİ’lerin bu güvencelere normal dönemlere göre çok daha fazla ihtiyacı var. Sigortaya bir zenginleşme aracı ya da kazı-kazan gibi bakmamak gerekir. İş yaşamında riskler piyango gibidir; size de çıkabilir. Her zaman olan sigorta ihtiyacı, kriz döneminde çok daha önemli hale gelir. Çünkü güvenceniz yoksa başladığınız noktaya bir anda geri dönebilirsiniz.”

Hedef 100.000 poliçe

Hazırlanan yeni KOBİ poliçesini, 17 Şubat akşamı ulusal kanallarda başlayacak bir TV reklamı ve devamında farklı mecralarla da sürdürülecek geniş çaplı bir iletişim kampanyasıyla destekleyen Anadolu Sigorta, yeni ürününün satış hedefini 100.000 poliçe olarak belirledi.

İşverenin sorumluluğu krizde de devam ediyor

TÜİK’in Eylül 2007 tarihli Yapısal İş İstatistikleri’ne göre hizmet sektörü de dahil olmak üzere toplam istihdamın yüzde 70’ini oluşturan KOBİ’ler için en önemli risk kalemlerinden biri iş kazaları. TÜİK’in 2007 yılı verileri, son 12 ayda istihdam edilen çalışanlardan yüzde 2.9’unun iş kazası geçirdiğini ortaya koyuyor. Bu oran erkeklerde yüzde 3.6 iken, kadınlarda yüzde 1.3 olarak gerçekleşiyor. İktisadi faaliyet koluna göre son 12 ayda istihdamda olanlardan iş kazası geçiren veya işe bağlı bir sağlık sorununa maruz kalanların sektörel dağılımları incelendiğinde; iş kazası geçirenlerin oranının en yüksek olduğu sektörlerin başında yüzde 7.7 ile elektrik, gaz ve su sektörü geliyor. Bu sektörü Türkiye’deki KOBİ’lerin ağırlıklı olarak faaliyet gösterdiği alan olan imalat sanayi izliyor. İmalat sanayinde iş kazası geçirenlerin ve sağlık sorunu yaşayanların oranı yüzde 5.2.

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mustafa Su konuyla ilgili olarak “Yaşanan ekonomik kriz ne kadar büyük olursa olsun, işverenin sorumlulukları hiçbir zaman göz ardı edilemez. İşletme kaç kişiyi çalıştırırsa çalıştırsın yasalar karşısındaki sorumluluk ve yükümlülükleri aynıdır. Krizin mali yıkıcı etkileriyle boğuşuyor olması, muhtemel riskleri karşılama noktasında kendisine bir ayrıcalık tanımaz. İşte bu noktada KOBİ’lerin imdadına yeni KOBİ paketinde yer alan ferdi kaza ve işveren sorumluluk sigortaları yetişiyor” dedi.

Yangın kaynaklı tüm riskler bu pakette sigortalanıyor

KOBİ’lerin karşı karşıya kaldıkları en önemli risklerden biri de hem can hem mal kaybı açısından tehdit oluşturan yangın vakaları. Aynı durum yangın nedenleri ve sonuçları arasında yer alan yıldırım düşmesi, infilak, yangın ve infilak sonucu duman, buhar ve hararet için de geçerli. İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre 2003 yılı ile 2007 yılları arasında çıkan 350 bin 78 yangında yaklaşık 1 milyar 360 milyon TL maddi zarar çıkarken, 1.832 insan da hayatını kaybetmiş. Bu doğrultuda Anadolu Sigorta’nın KOBİ poliçesini değerlendiren Mustafa Su; “Türkiye’de özellikle imalat sürecinde kimyasal bileşenleri kullanan işletmeler maalesef yangın riskini tamamen bertaraf edemiyor. Çok büyük emeklerle kurulmuş tesisler bir kıvılcımla üretim yapamaz hale gelebiliyor. Bu müesseselerde en büyük tesellimiz, önceliğimiz ve dileğimiz can kaybının gerçekleşmemesi olsa da, ticari anlamda işletmeler büyük kayıplar yaşayabiliyorlar. KOBİ Paket Poliçesi ile amacımız bu işletmelerin yangın kaynaklı tüm risklerini ve sigorta ihtiyaçlarını avantajlı fiyatlarla, tek bir şemsiye altında toplamak ve sigortalılarımızın memnuniyetini en üst seviyeye yükseltmek” açıklamasını yaptı.

 

Sigorta KOBİ’ler için bir rekabet avantajıdır

Türkiye’de KOBİ’lerin yoğunlaştığı illere bakıldığında İstanbul ilk sırayı alıyor. İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip ediyor. KOBİ’lerin sigortalılığa bakışını “Türkiye’de sigorta hala tasarruf yapılacak harcama kalemlerinden biri olarak görülüyor. Maalesef KOBİ’lerin sigortaya yaklaşımı olumlu düzeyde değil” sözleriyle değerlendiren Mustafa Su, işletmelerin hayatta kalabilmesinin rakiplerine karşılık verebilecek, müşteriyi çekebilecek ve elde tutabilecek üstünlüklere sahip olmasına bağlı olduğunu ifade etti. Mustafa Su sözlerine şu şekilde devam etti: “KOBİ’ler için rekabet üstünlüğü sağlayacak yeteneklerin ve araçların geliştirilmesi son derece önemlidir. İşletmelere rekabet üstünlüğü verecek en önemli enstrümanlardan biri de sigortadır. Beklenmeyen bir felaketle, yıllar süren çabalar sonucu oluşan birikimlerin bir anda yok olmaması, kazanılan pazarın kaybedilmemesi, yaratılan markanın itibar kaybına uğramaması için KOBİ’ler açısından üretim çarklarının en kısa sürede döndürülmesi büyük önem taşır. Sigorta ayrıca, işletmelerde çalışanlar için de ilişkilerin sürdürüleceğinin bir teminatı olarak görülebilir.”

 

Pazarı genişletmek için ürün geliştirmeye ve iletişime devam

Anadolu Sigorta’nın sigorta sektörünün gelişiminin anahtarını pazarın genişletilmesinde gördüğünü söyleyen Mustafa Su, bu düşünceyle hem yeni ürün geliştirmeye hem de kapsamlı bir reklam kampanyası ile iletişime devam ettiklerini vurguladı. KOBİ Paket Poliçesi’nin de bu düşüncenin ürünü olduğuna değinen Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mustafa Su, “KOBİ ürünümüzün yanı sıra geçtiğimiz yıl sayıları 10 binleri bulan balıkçı tekneleri için bir poliçe hazırladık. İşsizlik karşısında seçime göre maaş, ev kirası ya da faturaları teminat altına alan geniş kapsamlı bir poliçe hazırlığındayız. 

Kriz döneminde nitelikli istihdam yaratılabilir

Kriz zamanlarda sigortalı olmanın sigortalı açısından önemli bir güvence olduğunu belirten Mustafa Su, “Bu sebeple kriz dönemlerinde de sigortalılarımızla iletişimi sürdürmenin karşılıklı fayda sağladığını düşünmekteyiz. Çünkü her kriz fırsat yaratır. Kriz ortamlarında daha kolay yatırım gerçekleştirebilir, nitelikli istihdam sağlayabilirsiniz. Geçtiğimiz yıl bu düşünceyle 100’ü yeni pozisyon olmak üzere 160 kişilik işe alım gerçekleştirdik. Paralel olarak teknolojimizi tamamen yeniliyoruz. Sürdürülebilir ve yeterli teknik kârlılığın da en az prim üretimi kadar önemli ve değerli olduğu bilincinden hareketle önümüzdeki dönemde de adil fiyat rekabeti ve yüksek hizmet kalitemizi sürdürmek başlıca hedefimizdir” açıklamasını yaptı.

 

Şirket Haberleri

Mehmetçik'in Sigortası Anadolu Sigorta'dan
Anadolu Sigorta vatani görevini yapmakta olan er ve erbaşlarımız ile TSK personeli için uygulayacağı ve Anadolu Sigortanın acenteliğini üstlenen Mehmetçik Vakfı Sigorta Aracılık Hizmetleri Limitet Şirketi aracılığı ile hizmete sunacağı Mehmetçik Yaşam Sigortası sözleşmesini geçtiğimiz günlerde imzaladı.
DEVAMINI OKU