www.kalsigorta.com

Ferdi Kaza

Anadolu Sigorta bu ürünü ile sigorta ettireni ve poliçede belirtilen birlikte yaşadığı aile bireylerini, sigorta süresi içinde ve günün 24 saatinde meydana gelecek kaza neticesinde uğrayacakları ölüm dahil bedeni zararları FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI çerçevesinde temin eder.

1.  
Sigorta aile reisi ve aile bireylerinden medeni hakları kullanma ehliyeti olan herhangi biri tarafından yaptırılabilir.
2.  
Ölüm ve sürekli tam sakatlık (daimi maluliyet) halinde sigorta bedelinin tamamı ödenir. Sürekli kısmi sakatlık halinde ilişik genel şartlarda yer alan cetveldeki oranlar dahilinde ödeme yapılır. 16 yaşından küçük çocukların ölümü halinde ölüm teminatı cenaze masrafları ile sınırlıdır.
3.  
Sigorta teminat kapsamına giren bir kaza sonunda, poliçede belirtilen ailenin tüm bireyleri için yapılan tedavi giderleri toplamı, poliçede gösterilen teminat limitini aşamaz.
4.  
Nakil masrafları teminatı, sigorta teminat kapsamındaki şahısların poliçe teminatına giren herhangi bir kazaya maruz kalmaları halinde, sigortalının tedavisinin yapılacağı yer/yerlere nakli için tutulacak ambülans ve benzeri nakil araçlarına ödenecek ücretleri belgelenmesi kaydıyla poliçede yazılı limite kadar temin eder.
5.  
Cenaze defin masrafları teminatı, sigortalı şahsın poliçe teminatına giren bir kaza nedeniyle vefatı halinde, cenazenin defnedilmesi için yapılacak masrafları belgelenmek kaydıyla poliçede yazılı limite kadar temin eder.
 

Şirket Haberleri

Mehmetçik'in Sigortası Anadolu Sigorta'dan
Anadolu Sigorta vatani görevini yapmakta olan er ve erbaşlarımız ile TSK personeli için uygulayacağı ve Anadolu Sigortanın acenteliğini üstlenen Mehmetçik Vakfı Sigorta Aracılık Hizmetleri Limitet Şirketi aracılığı ile hizmete sunacağı Mehmetçik Yaşam Sigortası sözleşmesini geçtiğimiz günlerde imzaladı.
DEVAMINI OKU