www.kalsigorta.com

Üçüncü Şahıslar

Anadolu Sigorta bu ürünü ile sigorta ettiren ve poliçede belirtilen birlikte yaşadığı aile bireylerinin (Sigortalılar), günlük yaşamları sırasında üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ortaya çıkabilecek kişisel sorumlulukları ile sigortalının aile reisi sıfatı ile üçüncü şahıslara karşı sorumluluğunu ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI MALİ MESULİYET SİGORTASI GENEL ŞARTLARI çerçevesinde temin eder.

1.  
Sigortalının evinde beslediği evcil hayvanların verebileceği zararlardan kaynaklanan sorumluluğu da poliçe teminatına dahildir.
2.  
İstisnalar :
“Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları” istisna hükümleri saklı kalmak kaydıyla,
 
a.  Her türlü borç sözleşmesinden kaynaklanan sorumluluklar,
b.   Kira, ödünç alma, depozit ve benzeri sözleşmelere göre tevdi olunan şeylerin kaybolması veya hasara uğraması nedeniyle ortaya çıkan sorumluluklar,
c.  Sigorta ettiren ve birlikte sigortalı olanların kastından ileri gelen zararlar,
d.   Her türlü netice zararı ve çevre kirliliğinden kaynaklanan zararlar,
e.  Başka bir sigorta ile temin olunan sorumluluklar,
f.  Sigorta ettiren ve birlikte sigortalı olanların birbirlerine karşı olan sorumlulukları,
 

Şirket Haberleri

Anadolu Sigorta’dan KOBİ’lere özel ürün paketi

Sigortacılık sektörünün köklü firması Anadolu Sigorta, bireysel ve kurumsal varlıkların her zamankinden daha fazla risk altında olduğu kriz şartlarını dikkate alarak KOBİ’ler için özel bir ürün paketi tasarladı.

DEVAMINI OKU