www.kalsigorta.com

Kişisel Eşyalar

Bu sigorta ile sigortacı, poliçe kapsamındaki aile bireylerinin(Sigortalılar) ikametleri dışında günlük yaşamları sırasında üzerlerinde ve yanlarında bulundurabilecekleri, kişisel eşyalar ile diğer parayla ölçülebilir kıymetlerin;

- 3. Kişiler tarafından gerçekleştirilebilecek gasp, kap-kaç ve yankesicilik sonucunda veya,
- Sigortalıların maruz kalabileceği ferdi kaza sigortası teminatına giren bir kaza sonucunda

çalınması, kaybedilmesi, hasarlanması veya zayi olmasından kaynaklanacak zararları, HIRSIZLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 'nın A.1, A.2, A.3, A.4, A.6 maddeleri hariç diğer hükümleri özel şartlar dairesinde temin eder.

Sigortalıların yukarıda tanımlanan şekilde gerçekleşecek rizikolar sonucunda zayi olacak ehliyet, nüfus hüvyet cüzdanı ve benzeri belgelerini yeniden çıkartabilmek için yapacağı masraflar, belgelendirilmek kaydıyla, poliçede verilen kişisel eşyalar sigorta bedelinin % 20'sini geçmemek üzere teminata dahildir.

İstisnalar :

1.  
Aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır:
 
a.   
Aşınma, yıpranma, güve ve haşere zararları ile atmosferik şartlar sebebiyle husule gelen zararlar,
b. 
Gümrük veya diğer idari makamlar tarafından geciktirme, elkoyma, alıkoyma, haczedilme veya imha sonucu meydana gelen zarar ve ziyanlar,
c. 
Harp, her türlü harp olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (harp ilan edilmiş olsun olmasın); iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler sebebiyle meydana gelen zarar ve ziyanlar.
2.  
Aşağıda sayılan eşya ve değerler sigorta teminatının dışındadır:
 
a.   Seyahat biletleri,
b. Kredi kartları,
c. Cep telefonları,
d. Taşınabilir Bilgisayarlar ve aksamları,

Zarar ve Ziyanın Meydana Gelmesi

Sigorta ettiren, işbu poliçe teminatı kapsamında olan bir hadise sonucu poliçe kapsamındaki kıymetlerde meydana gelecek zarar ve ziyanla ilgili tutanakları, vesair gerekli belgeleri temin ederek sigortacıya vermek ve olayın ayrıntılarını mümkün olan en kısa zamanda sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

 

Şirket Haberleri

Anadolu Sigorta’dan KOBİ’lere özel ürün paketi

Sigortacılık sektörünün köklü firması Anadolu Sigorta, bireysel ve kurumsal varlıkların her zamankinden daha fazla risk altında olduğu kriz şartlarını dikkate alarak KOBİ’ler için özel bir ürün paketi tasarladı.

DEVAMINI OKU